Serveis

 

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Diagnòstic i tractament psicològic de problemes emocionals, relacionals, familiars o conductuals que estiguin interferint en el benestar del nen/a.

 • Baixa autoestima.
 • Habilitats socials.
 • Ansietat i pors.
 • Resolució de conflictes.
 • Assessorament als pares.
 • Atenció primerenca (0-3 anys) per pautes i consells.

psicologia-infantil-barcelona-maria-jaques-cabanes

 

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Estimulació neurocognitiva de les capacitats necessàries per a un correcte aprenentatge i desenvolupament. A partir d’una valoració individual, es crea un pla de treball per a potenciar les habilitats on hi ha mancances i dificulten l’adquisició dels aprenentatges escolars.

 • Estimulació de l’atenció, concentració, planificació i organització, raonament lògic, etc.
 • Reeducació de la lectura i l’escriptura i les seves prèvies.
 • Estimulació de la psicomotricitat fina i gruixuda, lateralitat i nocions espai-temps.
 • Hàbits i tècniques d’estudi (aprendre a fer mapes conceptuals, resums, etc.)
 • Estimulació precoç primerenca.

 

psicologia-infantil-barcelona-maria-jaques-cabanes

NEUROPSICOLOGIA

Valoració, detecció i diagnòstic de trastorns de l’aprenentatge i del desenvolupament. Obtenim un perfil neuropsicològic, amb punts febles i forts, que ens permet crear un tractament individualitzat psicològic i/o reeducatiu.

 • Valoració de la intel.ligència i de les capacitats cognitives (atenció, memòria, percepció, funcions executives, lecto-escriptura, llenguatge, etc).
 • Diagnòstic de TDAH, Dislèxia, superdotació, retard mental, etc.
 • Detecció precoç de trastorns del desenvolupament tipus Asperger.

 

Realitzem una atenció individualitzada,  treballant conjuntament i de forma paral.lela amb família i escola, així com també altres professionals que estiguin implicats.